Koulutukset

Systeemisen muutoksen johtaminen -perusteet

Työkaluja monialaisen yhteistyön johtamiseen

Lasten ja perheiden systeemisessä työssä korostuu asiakkaiden osallisuus oman elämänsä asiantuntijoina. Systeemisen työtavan ydinidean voi tiivistää lausepariin ”Tutkitaan kokonaisuutta, tehdään yhdessä”. Uudenlainen työn tekemisen tapa on kuitenkin ristiriidassa monien julkisia palveluita nykyään ohjaavien käytäntöjen kanssa. Tästä syystä systeemisen työn onnistuminen edellyttää uutta otetta ja osaamista johtajilta.

Koulutuksessa opit systeemisen muutoksen johtamisen perusteet. Siinä käydään läpi tärkeimmät systeemisen muutoksen johtamisen osa-alueet ja opetellaan hyödyntämään systeemistä johtamista tukevia työkaluja. Koulutuksen sisällöissä painotetaan osallistujille tärkeitä johtamiskysymyksiä.

Koulutus on suunnattu erityisesti lapsien ja perheiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville esimiehille ja johtajille (sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi sekä järjestöt ja muut) mutta soveltuu myös muille.

1. koulutusryhmä: 9.1.2020 ja 13.2.2020, Helsinki – Lue lisää ja ilmoittaudu
2. koulutusryhmä: 4.3.2020 ja 1.4.2020, Helsinki​ – Lue lisää ja ilmoittaudu
3. koulutusryhmä: 16.4.2020 ja 14.5.2020, Helsinki​ – Lue lisää ja ilmoittaudu