Mitä teemme

Työskentelemme seuraavien teemojen parissa. Pääset kurkistamaan muutostyöhön alla olevien esimerkkien avulla.

Hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen

Lastensuojelun kriisistä on uutisoitu päämedioissa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kriisi kiteyttää hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen muutostarpeen ja sen syvimmät haasteet. Asiantuntijamme toteuttivat dialogiin ja systeemisen ajatteluun perustuen THL:lle vuonna 2014 tutkimuksen järjestelmän uhkatekijöistä sekä olemme nyt soteuudistuksen isoimmassa lastensuojeluhankkeessa rakentamassa uutta eri näkökulmiin pohjautuvaa tapaa arvioida vaikuttavuutta ja johtaa isoa hanketta (dialoginen arviointi, systeemisessä toimintamallissa).

Suomessa on tehty viime vuosina hienoa työtä asiakaslähtöisen työtavan edistämiseksi.  Uudistus kulkee hyvinvointialueiden suunnitelmissa nimillä Systeeminen työtapa ja Perhekeskustoimintamalli. Muutostyö tarvitsee vielä paljon tukea, ennen kaikkea johtamisen tueksi. Kirjoitimme THL:n kanssa johtamisoppaan sekä kirkastimme Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiöön -hankkeessa järjestöjen ja julkisten palvelujen yhteistyön mallia.

Ilmiöiden johtaminen on oiva tapa muuttaa palveluihin perustuvaa järjestelmää askel kerrallaan kohti ihmiskeskeisyyttä. Tuloksena saamme enemmän hyvinvointia vähemmällä euromääräisellä panostuksella. Tuemme Tampereen kaupunkia ilmiölähtöisessä johtamisessa, jonka yhtenä tuotoksena olemme tehneet yhdessä Hahmota Oy:n kanssa ilmiökartan.

Yhdessäohjautuvuus yrityksissä ja organisaatioissa

Uusiutuva toimintaympäristö edellyttää uusia tapoja. Muutoksessa on hankala toimia pelkästään käskyttämällä tai tehtäviä pilkkomalla.

Uudenlaista työkulttuuria voi luonnehtia monella nimellä, mutta kenties kuvaavin sana muutokselle on yhdessäohjautuminen. Yleisemmin käytetään suoraan englannin kielisestä termistä ’self-management’ käännettyä sanaa itseohjautuminen. Suomen kielessä suora käännös synnyttää kuitenkin harhakuvan siitä, että minkäänlaista johtamista ei tarvita. Tästä syystä johtuen käytämme itse yhdessäohjautumisen käsitettä.

Olemme toimineet yhdessäohjautumisen tukena isossa julkisen alan organisaatiossa (muutoksen johtaminen ja tuki hierarkisesta mallista kohti yhdessäohjautuvaa tiimimallia), maakunnallisessa yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä (yritysten ja oppilaitosten ekosysteemi) sekä uudistaneet kokouskäytäntöjä oikeastaan kaikenlaisten työkulttuurien parissa – aina finanssialan johtoryhmästä lastensuojelun tiimeihin (hierarkisista käytännöistä yhdessäohjautuviin käytäntöihin).

Yhteinen työ määrittyy suurelta osin yhteisissä tapaamisissamme. Tästä johtuen kokoukset ovat mielenkiintoinen vipupiste organisaatiokulttuurin muutokseen, eli rutiinien parantamiseen tai uudistamiseen.

Kestävä elämä planeetalla

Maapallon kestokyvyn rajallisuus on iskenyt laajasti tietoisuutemme vasta äsken. Ristiriita maapallon kestokyvyn ja nykyisen talousjärjestelmän välillä on tunnistettu pitkään, mutta tunnustettu vasta nyt.

Asiantuntijamme työskentelevät tässä teemassa muun muassa Hiilineutraalin kaupunkikehityksen tukena (Hiilineutraali Helsinki) ja maakunnallisen kestävyysmurroksen äärellä (Pirkanmaan ekologinen transitio).

Meidän tuoma erityinen lisäarvo on asiakkaidemme mukaan taito toimia systeemisen muutosprosessin tukena. Muutos on ennen kaikkea oppimisprosessi, jonka tukena tarvitaan dialogisuutta (uuden ymmärryksen luominen erilaisten näkökulmien omaavien ihmisten ja organisaatioiden kesken),  systeemisyyttä (taito kuvata muutoksessa oleva systeemi riittävän monipuolisesti ja samalla selkeällä tavalla), kokeiluja (muutostyön suuntaaminen oikeaan paikkaan oikealla tavalla) sekä uudenlaista käsitystä vaikuttavuudesta (taito arvioida epävarmoja vaikutusketjuja ja vaikuttavuutta).

Demokratian vahvistaminen

Merkittävimmät tekomme demokratian edistämiseksi ovat oppimisen ja dialogin äärellä tehtävä tutkimus ja kehittämistyö.

Asiantuntijamme ovat toimineet lukuisissa koulujärjestelmää uudistavissa tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa mukana sekä kouluttamassa Suomessa ja maailmalla dialogi-käsitettä. Suomessa näkyvin esimerkki dialogin käytännön sovellutuksista on rakentavan keskustelun tueksi Sitran kanssa kehitetty Erätauko-menetelmä, joka on levinnyt Suomessa jo hyvin laajaan käyttöön.

Demokratian ja dialogisuuden kytköksistä voit lukea lisää kirjasta Dialogi demokratiassa ja sisaryrityksemme DialogiAkatemian sivuilta.

Syvä ymmärrys oppimisesta ja dialogisesta tavasta elää ja olla näkyy kaikessa toiminnassamme.

 

Ota yhteyttä