Autamme toimimaan kompleksisissa tilanteissa

Kohtaamamme tilanteet ovat usein yksinkertaisia. Yksinkertaisiin tilanteisiin toimivat yksinkertaiset ratkaisut. 

Kompleksisissa tilanteissa syy-seuraussuhteet ovat epäselviä. Tällöin ei ole selvää mikä seuraa mistäkin, tai miten asioihin voi vaikuttaa. Kompleksiset tilanteet näyttäytyvät meille usein hankaluuksina, esimerkiksi seuraavin tavoin: 

  • työntekijöillä on vaikea hahmottaa oman työnsä vaikuttavuutta
  • eri toimijat eivät ymmärrä mitä toiset tekevät tai puhuvat keskenään täysin eri kieltä
  • työntekijöiden välillä on jännitteitä
  • aika ja resurssit eivät koskaan riitä
  • työntekijät uupuvat ja jäävät sairaslomalle

Tarvitsetko apua kompleksisissa tilanteissa toimimiseen?

Tutustu palveluihimme