Muutos opitaan yhdessä

Moni asia on muutoksessa. Koneet hoitavat yhä suuremman osan työtämme, ekologinen kriisi muokkaa syvään uurtuneita ajatusmalleja ja totuttuja rutiineja. Muutokset vauhdittavat yksittäisten suoritusten mittaamiseen keskittyneitä organisaatioita kohti yhteisöjen osaamiseen pohjautuvaa työtä ja elämää. Elämme systeemisen muutoksen aikaa.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten hyvin osaamme toimia muutoksessa? Miten sietää jatkuvaa muutoksen tuomaa epävarmuutta? Miten me kaikki pysymme riittävällä tavalla mukana muutoksessa? Miten voimme hyödyntää ristiriitaisten näkökulmien sisällä piilevä syvä ymmärrys ja oppi? Epävarmuuden kohtaaminen ei ole helppoa – mutta sisältää rajattoman mahdollisuuden uuden luomiselle.

Me näemme muutoksen isona mahdollisuutena. Nyt jos koskaan, voimme muuttaa työelämää ja maailmaa paremmaksi. Yhdessä. Olemme lukuisten kokemusten kautta oppineet auttamaan organisaatioita käytännön muutostyössä soveltaen seuraavia periaatteita. Mikäli tarvitset kumppania muutokseen, olemme palveluksessanne.

Systeemisyys. Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Dialogisuus. Ymmärrys systeemistä muodostetaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa.

Kokeilut. Muutos toteutetaan kokeiluilla, jotka nähdään tapana oppia yhteisestä maailmasta.

Vaikuttavuus. Synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään. 

 

Mitä teemme