Kaikkien osaaminen käyttöön

Yhteinen tekeminen edellyttää kykyä ymmärtää omaa toimintaa ja harjaannusta nähdä tilanteet laajasti myös toisten kannalta. Sen johtamisen ytimessä on:

Systeemisyys. Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Dialogisuus. Ymmärrys systeemistä muodostetaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa.

Kokeilut. Muutos toteutetaan kokeiluilla, jotka nähdään tapana oppia yhteisestä maailmasta.

Vaikuttavuus. Synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään. 

Jokainen ihminen ja tilanne on ainutlaatuinen. Valitsemme yhdessä teidän tavoitteeseen soveltuvat menetelmät ja työkalut.

Katso palvelumme