Autamme toimimaan kompleksisissa tilanteissa

Kohtaamamme tilanteet ovat usein yksinkertaisia. Yksinkertaisiin tilanteisiin toimivat yksinkertaiset ratkaisut. 

Kompleksisissa tilanteissa syy-seuraussuhteet ovat epäselviä. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaation muutos, läheisen mielenterveyden ongelma tai ilmastonmuutoksesta johtuvat kriisit. Tällöin ei ole selvää mikä seuraa mistäkin, tai miten asioihin voi vaikuttaa.

Kompleksiset tilanteet näyttäytyvät meille usein hankaluuksina. Hankaluudet näkyvät esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

  • Työntekijöillä on vaikea hahmottaa oman työnsä vaikuttavuutta.
  • Eri toimijat eivät ymmärrä mitä toiset tekevät tai puhuvat keskenään täysin eri kieltä.
  • Työntekijöiden välillä on jännitteitä.
  • Aika ja resurssit eivät koskaan riitä.
  • Työntekijät uupuvat ja jäävät sairaslomalle.


Toimimme kompleksisissa tilanteissa seuraavia periaatteita noudattaen.

Systeemisyys. Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Dialogisuus. Ymmärrys systeemistä muodostetaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa.

Kokeilut. Muutos toteutetaan kokeiluilla, jotka nähdään tapana oppia yhteisestä maailmasta.

Vaikuttavuus. Synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään. 

 

Mitä teemme