Kaikkien osaaminen käyttöön

Moni asia on muutoksessa. Koneet hoitavat yhä suuremman osan työtämme ja ekologinen kriisi muokkaa yksilöiden ja yritysten totuttuja rutiineja. Muutokset vauhdittavat yksittäisiin suoritusten mittaamiseen keskittynyttä työkulttuurin muutosta kohti uutta yhteisöllisempää työkulttuuria.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten saada kaikkien osaaminen käyttöön? Tämä kysymys sisältää rajattoman mahdollisuuden.

Tuloksekas yhteistyö edellyttää syvällistä kykyä ymmärtää omaa toimintaa ja harjaannusta nähdä tilanteet laajasti myös toisten kannalta. Tuloksekas yhteistyö ei synny automaattisesti, sen tueksi tarvitaan johtamista. Tuloksekkaan yhteistyön johtamiseksi kannattaa keskittyä seuraaviin ydintaitoihin.

Systeemisyys. Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Dialogisuus. Ymmärrys systeemistä muodostetaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa.

Kokeilut. Muutos toteutetaan kokeiluilla, jotka nähdään tapana oppia yhteisestä maailmasta.

Vaikuttavuus. Synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään. 

Katso palvelumme