Synesis,
ymmärryksen hyve

Synesis tarkoittaa kykyä ymmärtää omaa toimintaa ja harjaannusta nähdä tilanteet laajasti myös toisten kannalta. Synesis on ajattelutapa, jonka ytimessä on:

Systeemisyys. Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Dialogisuus. Ymmärrys systeemistä muodostetaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa.

Kokeilut. Muutos toteutetaan kokeiluilla, jotka nähdään tapana oppia yhteisestä maailmasta.

Vaikuttavuus. Synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään. 

Emme usko, että on olemassa yksi oikea tapa edetä. Sen sijaan autamme sinua johtamaan epävarmuudessa.

Katso palvelumme