Palvelut

Jokainen ihminen ja organisaatio on ainutlaatuinen. Tästä syystä johtuen pyrimme ymmärtämään tarkasti tilanteenne ja tavoitteenne. Liikkeelle kannattaa kuitenkin lähteä vaikka tarkka ratkaisu ei olekaan tiedossa, sillä ratkaisut tärkeimpiin kysymyksiin saadaan vain kokeilemalla.

Olemme listanneet alle esimerkkejä siitä, millaisissa rooleissa toimimme. Sovitamme oman roolimme sekä käytettävät työkalut ja menetelmät teidän toivomusten mukaan.

Tärkeintä on se, että te saatte tarvitsemanne tuen.

Muutoksen johtaminen ja tuki

Tuomme kehittämisen ytimeen työntekijöiden kokemukset ja osaamisen. Kytkemme uusien taitojen opettelun osaksi organisaation rakenteita ja osaksi muuta kehittämistä ja oppimista.

Johdon konsultointi ja valmennus

Autamme lisäämään ymmärrystä kokonaisuudesta ja valitsemaan vaikuttavimmat ratkaisut. Työskentelemme lähellä johdon arkea, tekojen ja kokemusten tasolla.

Koulutukset

Synnytämme organisaation kannalta kokonaisvaltaisen ymmärryksen käsiteltävään teemaan. Koulutuksissa vuorottelevat iso kuva ja arjessa vaikuttavat konkreettiset teot.

Selvitykset

Selvityksiin kaivataan tänä päivänä yhä syvempää asiakasymmärrystä ja useiden eri näkökulmien yhdistelyä. Yhdistämme perinteisen datan ja tutkimukset eri käyttäjien ja työntekijoiden näkökulmiiin systeemisiä ja dialogisia menetelmiä hyödyntäen.

Keskustelujen fasilitointi

Saamme dialogisten menetelmien avulla kaikkien ajatukset mukaan yhteiseen kehittämiseen. Dialogin avulla luodaan yhteistä ymmärrystä, keskinäistä luottamusta ja uusia ideoita.

Ota yhteyttä