Palvelut

Menetelmämme kompleksisissa tilanteissa toimimiseen

Fasilitoimme dialogin. Osallistujat pääsevät omien ja muiden kokemusten avulla ymmärtämään, millaisia ilmiöitä tilanteeseen liittyy.

Visualisoimme ymmärrettävän kokonaiskuvan. Systeeminen karttakuva auttaa osallistujia muodostamaan jaetun kokonaiskuvan tilanteesta ja sen keskeisistä vaikutusketjuista (systeemin vipupisteet). 

Autamme tunnistamaan mikä jo toimii. Kokonaiskuvan pohjalta käytävä dialogi auttaa osallistujia yhdessä ymmärtämään, mikä nykytilassa jo toimii ja miksi. 

Autamme valitsemaan seuraavat askeleet. Osallistujat pääsevät itse sanoittamaan omassa arjessa tehtävät kokeet tehdä toisin. Uudet kokemukset syventävät omaa ja yhteistä ymmärrystä systeemin vipupisteistä.

Esimerkkejä millaisissa rooleissa toimimme

Johdon konsultointi ja valmennus

Autamme lisäämään ymmärrystä kokonaisuudesta ja valitsemaan vaikuttavimmat ratkaisut. Työskentelemme lähellä johdon arkea, tekojen ja kokemusten tasolla.

Koulutukset

Synnytämme organisaation kannalta kokonaisvaltaisen ymmärryksen käsiteltävään teemaan. Koulutuksissa vuorottelevat iso kuva ja arjessa vaikuttavat konkreettiset teot.

Arvioinnit

Selvityksiin kaivataan tänä päivänä yhä syvempää asiakasymmärrystä ja useiden eri näkökulmien yhdistelyä. Yhdistämme perinteisen datan ja tutkimukset eri käyttäjien ja työntekijoiden näkökulmiiin systeemisiä ja dialogisia menetelmiä hyödyntäen.

Keskustelujen fasilitointi

Saamme dialogisten menetelmien avulla kaikkien ajatukset mukaan yhteiseen kehittämiseen. Dialogin avulla luodaan yhteistä ymmärrystä, keskinäistä luottamusta ja uusia ideoita.

 

Ota yhteyttä