Palvelut

Toimimme tukena organisaatioiden muutoksissa, kehittämishankkeiden johtamisessa ja johtoryhmien toiminnan kehittämisessä.

Fasilitoimme työpajoja
Saamme dialogisten menetelmien avulla kaikkien ajatukset mukaan yhteiseen kehittämiseen. Dialogin avulla luodaan yhteistä ymmärrystä, keskinäistä luottamusta ja uusia ideoita.

Valmennamme ja konsultoimme
Autamme lisäämään ymmärrystä kokonaisuudesta ja valitsemaan vaikuttavimmat ratkaisut. Työskentelemme lähellä arkea, tekojen ja kokemusten tasolla.

Koulutamme
Synnytämme organisaation kannalta kokonaisvaltaisen ymmärryksen käsiteltävään teemaan. Koulutuksissa vuorottelevat iso kuva ja arjessa vaikuttavat konkreettiset teot.

Teemme arviointeja ja selvityksiä
Selvityksiin kaivataan tänä päivänä yhä syvempää asiakasymmärrystä ja useiden eri näkökulmien yhdistelyä. Yhdistämme perinteisen datan ja tutkimukset eri käyttäjien ja työntekijoiden näkökulmiiin systeemisiä ja dialogisia menetelmiä hyödyntäen.

Sovitamme tukemme aina joustavasti teidän tilanteeseen ja tarpeeseen. Voit tilata meidät maksuttomalle tutustumiskäynnille.

Ota yhteyttä