Palvelut

Jokainen ihminen ja organisaatio on ainutlaatuinen. Haluamme ymmärtää tarkasti tilanteenne ja tavoitteenne.

Ratkaisut tärkeimpiin kysymyksiin löydetään vain kokeilemalle, joten liikkeelle kannattaa  lähteä vaikka tarkka ratkaisu ei olekaan vielä tiedossa.

Tässä esimerkkejä siitä, millaisissa rooleissa toimimme.

Muutoksen johtaminen ja tuki

Tuomme kehittämisen ytimeen työntekijöiden kokemukset ja osaamisen. Kytkemme uusien taitojen opettelun osaksi organisaation rakenteita ja osaksi muuta kehittämistä ja oppimista.

Johdon konsultointi ja valmennus

Autamme lisäämään ymmärrystä kokonaisuudesta ja valitsemaan vaikuttavimmat ratkaisut. Työskentelemme lähellä johdon arkea, tekojen ja kokemusten tasolla.

Koulutukset

Synnytämme organisaation kannalta kokonaisvaltaisen ymmärryksen käsiteltävään teemaan. Koulutuksissa vuorottelevat iso kuva ja arjessa vaikuttavat konkreettiset teot.

Selvitykset

Selvityksiin kaivataan tänä päivänä yhä syvempää asiakasymmärrystä ja useiden eri näkökulmien yhdistelyä. Yhdistämme perinteisen datan ja tutkimukset eri käyttäjien ja työntekijoiden näkökulmiiin systeemisiä ja dialogisia menetelmiä hyödyntäen.

Keskustelujen fasilitointi

Saamme dialogisten menetelmien avulla kaikkien ajatukset mukaan yhteiseen kehittämiseen. Dialogin avulla luodaan yhteistä ymmärrystä, keskinäistä luottamusta ja uusia ideoita.

Ota yhteyttä