Palvelut

Muutoksen johtaminen ja tuki

Tuomme kehittämisen ytimeen työntekijöiden kokemukset ja osaamisen. Kytkemme uusien taitojen opettelun osaksi organisaation rakenteita ja osaksi muuta kehittämistä ja oppimista.

Johdon konsultointi ja valmennus

Autamme lisäämään ymmärrystä kokonaisuudesta ja valitsemaan vaikuttavimmat ratkaisut. Työskentelemme lähellä johdon arkea, tekojen ja kokemusten tasolla.

Koulutukset

Synnytämme organisaation kannalta kokonaisvaltaisen ymmärryksen käsiteltävään teemaan. Koulutuksissa vuorottelevat iso kuva ja arjessa vaikuttavat konkreettiset teot.

Keskustelujen fasilitointi

Saamme dialogisten keskustelujen avulla kaikkien ajatukset mukaan yhteiseen kehittämiseen. Dialogin avulla luodaan yhteistä ymmärrystä, keskinäistä luottamusta ja uusia ideoita.

Ota yhteyttä