Tarinamme

Tarinamme alkaa hiekkalaatikolta Pohjois-Helsingin leikkipuistosta.

Vaihdoimme kuulumisia lastenhoidon ohella. Kävi ilmi että meitä yhdistää sama ajatus siitä, että yritysten ja yhteisöjen toimintaa on mahdollista kehittää paljon nykykäytäntöjä tuloksellisemmin. Hyvin paljon tuloksellisemmin.

Meillä kaikilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia työelämästä ja sen kehittämisestä. Hyvissä kokemuksissa toistui luottamus ihmisen kykyihin ja kyky syvään yhteistyöhön, kuitenkin tuloksellisesti toimien. Innostuimme valtavasti hollantilaisen työelämän pioneerin Buurtzorgin esimerkistä, jota usein käytetään usein esimerkkinä työelämän uudistajana ja itseohjautuvana organisaationa.

Halusimme testata ajatuksiamme yhdessä ja kehittää omaa toimintatapaamme kokeilemalla sitä käytännössä mahdollisimman pian. Omien lapsiemme ja koko Suomen tulevaisuuden takia päiväkoti tuntui sopivalta paikalta aloittaa. Kokemuksemme Paloheinän kahdesta päiväkodista olivat loistavat, mutta näimme lisäksi paljon kehittämisvaraa omista taustoistamme tarkastellen. Pohdimme, onko myös muissa päiväkodeissa yhtä hyvää toimintaa ja siirtyvätkö hyvät käytännöt päiväkodeista toiseen?

Toteutimme syksyllä 2016 kokeilun Helsingin Pohjoisen ja Kaakkoisen varhaiskasvatusalueen kanssa. Yhdistelimme ennakkoluulottomasti meidän kaikkien ammatillista osaamista ja kokemuksia yhdessä kokeiluun osallistuneiden päiväkodin johtajien kanssa. Kokeilu vahvisti että olimme onnistuneet kehittämään vuorovaikutteisen yhteistyön voimaan perustuvan toimintatavan, jolla saa aikaan aivan uudenlaista vaikuttavuutta työyhteisöissä. Toimintatapa perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Systeemisyys. Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Dialogisuus. Ymmärrys systeemistä muodostetaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa.

Kokeilut. Muutos toteutetaan kokeiluilla, jotka nähdään tapana oppia yhteisestä maailmasta.

Vaikuttavuus. Synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään.

Haluamme auttaa kaikkia organisaatioita luomaan merkityksellisen ja innostavan yhteisön työntekijöille, asiakkaille ja koko yhteiskunnalle.

 

 

Ota yhteyttä