Dialoginen johtoryhmä

Organisaatioiden toimintaan kohdistuu jatkuvasti eri suuntiin vetäviä muutospaineita, jotka haastavat niin johtajien kuin työntekijöiden hyvinvointia. Ei ole harvinaista että samaan aikaan on menossa kymmeniä erilaisia kehittämishankkeita. Toisaalta tiedetään, että kokemus kehittymisestä on yksi vahvimmista työn merkityksellisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Johtamisen tehtävä on auttaa työntekijöitä ja yhteisöä toimimaan paremmin. Miten ihmeessä se onnistuu systeemisessä maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen?

Valmennuksessa opitaan miten johtoryhmän työskentelystä voi tulla luova yhdessä oppimisen prosessi hyödyntäen systeemistä ajattelua, kokeiluilla kehittämistä ja dialogista vuorovaikutusta.

Kenelle

Valmennus on suunnattu johtoryhmille, jotka haluavat hyödyntää kaikkien johtoryhmän jäsenten ajattelua organisaation johtamisessa ja oppia johtamaan organisaatiota yhdessä.

Paikka, aika ja sisältö

Johtoryhmänne valitsema tilat/paikka tai Synesiksen kokoustilat.

Valmennus toteutetaan 3 x kolmen tunnin kertana:
○ Johtoryhmän yhteisen tavoitteen selkeyttäminen
○ Johtoryhmän jäsenten roolit, vastuut ja käytössä olevat resurssit
○ Toimivat kokouskäytännöt tehokkaan työskentelyn mahdollistajana
○ Dialogisuus johtoryhmän yhteisen ajattelun ja oppimisen työkaluna
○ Päätöksenteon kirkastaminen

Lisätietoja

, 050 583 9520