Referenssejä

”Lähestysmistapa poikkeaa perinteisestä konsultoinnista. Osaatte kuunnella tarkasti mitä me jo osaamme ja missä tarvitsemme apua.” – Yrityksen toimitusjohtaja

”Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta menee suoraan inhimillisten haasteiden ja talouden johtamisen ytimeen” – Valtionhallinnon johtaja

“Yhteinen kehittämisprosessi avasi minulle täysin uutta ymmärrystä siitä, mitä asiakkaamme ajattelevat työstämme” – Kunnan sivistysjohtaja

Esimerkkejä työstämme

Työskentelemme seuraavien teemojen parissa. Pääset kurkistamaan muutostyöhön alla olevien esimerkkien avulla.

Hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen

Hyvinvointiyhteiskunnan kriiseistä on uutisoitu mediassa säännöllisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan. Huolta on kannettu muun muassa lastensuojelun, koulun, psykiatrian ja vanhustyön resursoinnista. Syyttävä sormi on osoittanut niin työntekijöitä, johtoa, poliitikkoja kuin kansalaisia kohtaan. Näkemyksemme mukaan vika ei ole yksittäisissä ihmisissä. Sen sijaan muutoksen vipupisteet löytyvät palvelujärjestelmän rakenteissa, systeemissä. 

Kriisit tuovat näkyväksi pirstaloituneen palvelujärjestelmämme aiheuttamia ongelmia. Palvelujärjestelmää on kuitenkin mahdollista uudistaa paljon toimivammaksi, siten että se palvelee paremmin kansalaisia ja työntekijöitä säästäen samalla yhteiskunnan resursseja. Suomessa on tehty jo hienoa työtä. Ihmiskeskeisyys, ilmiölähtöisyys, systeeminen työtapa, yhteisövaikuttavuus ja perhekeskusmalli ovat esimerkkejä tällaisesta. Työ on kuitenkin vielä kesken. 

Asiantuntijamme toimivat muutostyön tukena valmentajina, uusien toimintamallien rakentajina ja systeemisten tilannekuvien luojina. Olemme muun muassa kirkastaneet ammattilaisten yhteistä ihmiskeskeistä palvelupolkua, rakentaneet järjestöjen ja hyvinvointialueiden uutta toimintamallia sekä muodostaneet tilannekuvaa yhdessä sidosryhmien kanssa lapsistrategian seurantakertomuksessa ja tulevaisuuden lastensuojelussa.

Systeemin muutokseen syvemmälle sukeltavat tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä, opas systeemisen muutoksen johtamiseen ja ihmiskeskeinen vaikuttavuuden laskenta (aikuisen vakava sairastuminen). Ihmiskeskeistä vaikuttavuuden arviointia on tehty ensimmäisen selvityksen jälkeen kotoutumisessa (työperäinen maahanmuutto) ja opiskeluhuollossa (toisen asteen opiskelu).

Kestävä elämä planeetalla

Maapallon kestokyvyn rajallisuus on iskenyt laajasti tietoisuutemme. Ristiriita nykyisen elintapamme ja maapallon kestokyvyn välillä on tunnistettu pitkään, mutta tunnustettu laajemmin vasta nyt.

Asiantuntijamme työskentelevät kestävyyden teemassa kehitttämistyön tukena muun muassa kaupungin hiilineutraalisuuden vauhdittamiseksi (Hiilineutraalin Helsingin lämmityksen tiekartta) ja maakunnallisen kestävyysmurroksen tukena (Pirkanmaan ekologinen transitio). Autamme muodostamaan kokonaiskuvan kompleksisesta systeemistä, muutoksen mahdollistavista vipuvarsista ja kokeiluista uudistusta vauhdittavien ratkaisujen löytämiseksi.

Demokratian vahvistaminen

Erilaisuuden hyväksyvä ja toisia kunnioittava elintapa on meille tärkeä arvo, joka näkyy kaikessa toiminnassamme. Demokraattisen elämäntavan vahvistaminen on tärkeää myös kriisinhallinnan näkökulmasta. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa kyky toimia yhdessä on ratkaiseva taito. 

Asiantuntijamme toimivat usean dialogista ja demokraattista elämäntapaa edistävän kehittämistyön tukena. Esimerkiksi olemme kehittäneet Sitran kanssa Suomessa laajaan käyttöön levinneen Erätauko-menetelmän sekä valtiovarainministeriön kanssa kansallisten dialogien mallin. Malleja testataan parhaillaan myös muissa maissa. Tarkempaa tietoa tästä löydät sisaryrityksemme DialogiAkatemian sivuilta. 

Yhdessäohjautuvuus yrityksissä ja organisaatioissa

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää uudenlaisia tapoja ajatella ja olla. Menestyvien tiimien ja organisaatioiden johtaminen ei ole enää mahdollista yksinomaa käskyttämällä tai tehtäviä pilkkomalla. Perinteisen tietämällä johtamisen rinnalla tarvitaan kykyä johtaa yhdessä oppimista ja ohjautumista.

Muutoksen tarve on laajalti tunnistettu. Muutos ei ole kuitenkaan helppo. Suuri haaste ja epävarmuuden tunne kohdistuu kokemuksemme mukaan johtajiin, jotka joutuvat tasapainoilemaan vanhan ja uuden toimintakulttuurin ristipaineessa. 

Toimimme erilaisten tiimien ja organisaatioiden tukena. Toimintatavassamme korostuvat pitkä kokemuksemme ryhmien ohjauksesta ja oppimisesta. Lähdemme liikkeelle työntekijöiden tunnistamasta haasteesta, jonka ratkaisemiseksi rakennamme yhteisen kehittämisprosessin. Ihmisten ajattelun muutosta edellyttäviä toimintamalleja ei voi jalkauttaa. Ne tulee oppia kokeilemalla.

Ota yhteyttä