Systeemisen muutoksen johtaminen -perusteet / ryhmä 1

Työkaluja monialaisen yhteistyön johtamiseen

Lasten ja perheiden systeemisessä työssä korostuu asiakkaiden osallisuus oman elämänsä asiantuntijoina. Systeemisen työtavan ydinidean voi tiivistää lausepariin ”Tutkitaan kokonaisuutta, tehdään yhdessä”. Uudenlainen työn tekemisen tapa on kuitenkin ristiriidassa monien julkisia palveluita nykyään ohjaavien käytäntöjen kanssa. Tästä syystä systeemisen työn onnistuminen edellyttää uutta otetta ja osaamista johtajilta.

Koulutuksessa opit systeemisen muutoksen johtamisen perusteet. Käymme läpi tärkeimmät systeemisen muutoksen johtamisen osa-alueet ja opettelemme hyödyntämään systeemistä johtamista tukevia työkaluja. Koulutuksen sisällöissä painotetaan osallistujille tärkeitä johtamiskysymyksiä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti lapsien ja perheiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville esimiehille ja johtajille (sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi sekä järjestöt ja muut) mutta soveltuu myös muille.

Paikka, aika ja sisältö

Synesis, Kinaporinkatu 2, Helsinki.

1. Koulutuspäivä: 9.1.2020
○ Syvennytään systeemisen muutoksen pääideoihin ja johtamisen eri osa-alueisiin
○ Suunnitellaan omassa johtamistyössä tehtävä systeeminen kokeilu

2. Koulutuspäivä: 13.2.2020
○ Tutustutaan systeemisen johtamisen työkaluihin
○ Harjoitellaan työkalujen käyttöä oman johtamistyön tukena

Johtamisen tukimateriaaliksi saat Systeemisen muutoksen johtamisoppaan.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 500 euroa (+alv 24%).
Ilmoittautuminen 5.12. mennessä osoitteeseen .
Lisätietoja: , p. 040 860 9240.

Kouluttajat

Pekka Lavila, organisaatiovalmentaja
Pekalla on laaja kokemus yhteisen oppimisen edistämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä eri organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen osaamisensa ydintä ovat muutosjohtaminen, perustehtävän kirkastaminen ja monialaisen yhteistyön tukeminen.

Tomi Lamppula, organisaatiovalmentaja
Tomi on pitkän linjan asiantuntija johtamisen kehittämisessä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hänellä on taito syventää organisaatioiden oppimista sekä valmentaa yhteisöjä systeemisessä kokeilukulttuurissa.