Julkaisut

Johtamisoppaat

Systeemisen muutoksen johtaminen lastensuojelussa – opas esimiehille ja johtajille

Kirjoittajat:
Kai Alhanen, Pekka Lavila, Marko Kangas, Tomi Lamppula & Päivi Petrelius

Lataa opas käyttöösi

Oppaan tarkoitus on lisätä esimiesten ja johtajien ymmärrystä systeemisestä ajattelusta. Samalla se antaa työkaluja lastensuojelussa toteutettavan systeemiseen työtapaan tähtäävän muutoksen läpiviemiseen.

Uudenlaiseen työtapaan siirtyminen koskettaa lukuisia työn eri ulottuvuuksia: arvoja, rakenteita, osaamista, yhteistyötä ja kustannuksia. Lastensuojelutyön muuttaminen systeemiseksi ei kuitenkaan tapahdu pelkästään sosiaalityön sisällä vaan se edellyttää muutoksia myös muissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Muutosta on luotsattava kaikilla organisaation johtamisen tasoilla: lähiesimiesten työstä aina kuntien ja kuntayhtymien ylimpään johtoon saakka.

Opas on suunnattu erityisesti lastensuojelun esimiehille ja päälliköille sekä ylemmissä johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat lastensuojelun asioista. Tämän ohella myös muiden julkisten palveluiden esimiehet ja johtajat voivat löytää oppaasta hyödyllisiä näkökulmia, suuntaviivoja ja työkaluja omaan johtamistyöhönsä.

Kohderyhmä: Kuntien ja maakuntien johtajat ja lähiesimiehet, kehittämishankkeiden johtajat ja päälliköt

Järjestöjen kiinnittyminen perhekeskustoimintaan

Kirjoittajat:
Kaisu Muuronen, Ulla Lindqvist, Pekka Lavila & Tomi Lamppula

Lataa opas käyttöösi

Perhekeskus on yhteisen lapsi- ja perhetyön toiminnan viitekehikko sekä ajatusmalli, jossa tuki ja palvelut sovitetaan perheen tueksi.

Tässä toimintasuosituksessa esitellään yhteisen työn johtamisen periaatteet erityisesti järjestöjen ja kuntien/maakuntien työn yhteensovittamisen näkökulmasta, mutta ne soveltuvat hyvin myös kunnan ja maakunnan sekä muiden organisaatioiden töiden yhteensovittamiseksi.

Kohderyhmä: Kuntien, maakuntien ja järjestöjen johtajat

Johtoryhmä koulun kehittämisen moottorina

Kirjoittajat:
Tomi Lamppula ja Olli-Pekka Ahtiainen

Lataa opas käyttöösi

Länsi- ja Keski- Uudenmaan 16 kuntaa yhdistivät voimansa ja käynnistivät keväällä 2019 osana Peruskoulufoorumin Uusi peruskoulu-ohjelmaa Uuttakoulua-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Monet koulun keskeisistä tavoitteista voidaan toteuttaa koulun johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä.

Kohderyhmä: Sivistystoimen johtajat, opetuspäälliköt, rehtorit, koulun johtoryhmien jäsenet

Koulun kehittämisen taskukirja

Kirjoittajat:
Tiina Soini, Janne Pietarinen ja Kirsi Pyhältö

Lataa opas käyttöösi

Kirja kokoaa käytännölliseen ja helposti lähestyttävään muotoon koulututkimuksen keskeisiä tuloksia sekä tarjoaa selkeän ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan koulun tavoitteelliseen kehittämiseen.

”Uudistusvimmaisessa ajassamme on syytä heti alkuun todeta, että emme halua saneerata koulua perustuksia myöten. Emme halua myöskään purkaa kovin paljoa kerralla, ennen kaikkea emme tarjoa reseptiä täydelliseen tulevaisuuden kouluun.

Sen sijaan yritämme kertoa, mitä kymmenen vuoden matka suomalaisen peruskoulun tutkijoina ja koulujen vierellä kulkijoina on meille opettanut.

Kaikki, mitä sanomme, pohjautuu tutkimukseen.”

Kohderyhmä: Koulun kehittäjät: hanketyöntekijät, opettajat, sivistystoimen johtajat, opetuspäälliköt, rehtorit, koulun johtoryhmien jäsenet

Alustuksia ja blogeja

Epävarmuudessa toimiminen ja johtaminen (DialogiAkatemia dialogi-ilta 3/2021, Tomi Lamppula, Pekka Lavila)

Systeemiälystä voimaa yhdessä tekemiseen (Lapsi- ja perhetyön yhteinen “Monialaisesti kohti yhteistä parasta” -seminaari POPsote ja Pohjoinen YTA-alue 3/2021, Pekka Lavila)

Systeeminen kehittäminen koulun johtoryhmässä ja johtamisessa (#uuttakoulua -hankkeen päätöstilaisuus 10/2020, Kai Alhanen)

Systeeminen näkökulma yhteisen työn johtamiseen kunnissa (Vaativan erityisen tuen VIP-verkosto, 9/2020, Pekka Lavila)

Mitä kokeilut ovat ja miten niistä voi oppia? (Törmäämö 5/2020, Johanna Kotipelto ja Pekka Lavila)

Rajat ylittävä yhteistyö ja systeeemisen muutoksen johtaminen käytännössä (Törmäämö 4/2020, Pekka Lavila)

Kuinka selvitä työn muuttumisesta äkkiä digitaaliseksi? (Itla-vieraskynä 3/2020. Timo Järvensivu, Tomi Lamppula, Pekka Lavila ja Taru Uhrman)

Lastensuojelun korjaamiseen tarvitaan viisasta johtamista (THL-blogi 2/2020, Kai Alhanen, Pekka Lavila ja Päivi Petrelius)

Dialoginen johtaminen ja vallanköyttö (DialogiAkatemia, 12/2019, Kai Alhanen, Tiina Soini ja Marko Kangas)