Julkaisut

Systeemisen muutoksen johtaminen lastensuojelussa – opas esimiehille ja johtajille

Kirjoittajat:
Kai Alhanen, Pekka Lavila, Marko Kangas, Tomi Lamppula & Päivi Petrelius

Lataa opas käyttöösi

Oppaan tarkoitus on lisätä esimiesten ja johtajien ymmärrystä systeemisestä ajattelusta. Samalla se antaa työkaluja lastensuojelussa toteutettavan systeemiseen työtapaan tähtäävän muutoksen läpiviemiseen.

Uudenlaiseen työtapaan siirtyminen koskettaa lukuisia työn eri ulottuvuuksia: arvoja, rakenteita, osaamista, yhteistyötä ja kustannuksia. Lastensuojelutyön muuttaminen systeemiseksi ei kuitenkaan tapahdu pelkästään sosiaalityön sisällä vaan se edellyttää muutoksia myös muissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Muutosta on luotsattava kaikilla organisaation johtamisen tasoilla: lähiesimiesten työstä aina kuntien ja kuntayhtymien ylimpään johtoon saakka.

Opas on suunnattu erityisesti lastensuojelun esimiehille ja päälliköille sekä ylemmissä johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat lastensuojelun asioista. Tämän ohella myös muiden julkisten palveluiden esimiehet ja johtajat voivat löytää oppaasta hyödyllisiä näkökulmia, suuntaviivoja ja työkaluja omaan johtamistyöhönsä.

Blogeja ja alustuksia

Mitä kokeilut ovat ja miten niistä voi oppia? (Törmäämö 5/2020, Johanna Kotipelto ja Pekka Lavila)

Johtoryhmä koulun kehittämisen moottorina (#Uutta koulua -hankkeen opit 5/2020. Olli-Pekka Ahtiainen ja Tomi Lamppula)

Rajat ylittävä yhteistyö ja systeeemisen muutoksen johtaminen käytännössä (Törmäämö 4/2020, Pekka Lavila)

Kuinka selvitä työn muuttumisesta äkkiä digitaaliseksi? (Itla-vieraskynä 3/2020. Timo Järvensivu, Tomi Lamppula, Pekka Lavila ja Taru Uhrman)

Lastensuojelun korjaamiseen tarvitaan viisasta johtamista (THL-blogi 2/2020, Kai Alhanen, Pekka Lavila ja Päivi Petrelius)

Dialoginen johtaminen ja vallanköyttö (DialogiAkatemia, 12/2019, Kai Alhanen, Tiina Soini ja Marko Kangas)