Systeemisen muutoksen johtaminen -perusteet / ryhmä 4

Työkaluja monialaisen yhteistyön johtamiseen

Koulutuksessa opit systeemisen muutoksen johtamisen perusteet. Käymme läpi tärkeimmät systeemisen muutoksen johtamisen osa-alueet ja opettelemme hyödyntämään systeemistä johtamista tukevia työkaluja. Koulutuksen sisällöissä painotetaan osallistujille tärkeitä johtamiskysymyksiä.

Paikka, aika ja sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin

1. Koulutuspäivä: (aamupäivä kello 9-12)
○ Syvennytään systeemisen muutoksen pääideoihin ja johtamisen eri osa-alueisiin
○ Suunnitellaan omassa johtamistyössä tehtävä systeeminen kokeilu

2. Koulutuspäivä: (aamupäivä kello 9-12)
○ Tutustutaan systeemisen johtamisen työkaluihin
○ Harjoitellaan työkalujen käyttöä oman johtamistyön tukena

Johtamisen tukimateriaaliksi saat Systeemisen muutoksen johtamisoppaan.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 250 euroa (+alv 24%).
Voit ilmoittautua alustavasti kurssille osoitteeseen .
Lisätietoja: , p. 040 860 9240

Kouluttajat

Tomi Lamppula, organisaatiovalmentaja
Tomi on pitkän linjan asiantuntija johtamisen kehittämisessä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hänellä on taito syventää organisaatioiden oppimista sekä valmentaa yhteisöjä systeemisessä kokeilukulttuurissa.

Pekka Lavila, organisaatiovalmentaja
Pekalla on laaja kokemus yhteisen oppimisen edistämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä eri organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen osaamisensa ydintä ovat muutosjohtaminen, perustehtävän kirkastaminen ja monialaisen yhteistyön tukeminen.