Systeeminen johtaminen -perusteet

Työkaluja epävarmuudessa johtamiseen

Työelämän tuottavuuden kehitys on tuonut meille paljon hyvinvointia ja vaurautta.

Maailma on kuitenkin muuttunut monimutkaisemmaksi. Monimutkaisessa maailmassa tarvittavat johtamistaidot ovat täysin erilaisia, millä aiemmin on menestytty. Muodostunutta epävarmuutta paikataan liiallisella kontrollilla, joka lisää epäluottamusta, joka lisää edelleen epävarmuutta.

Noidankehää ei voi muuttaa hetkessä. Kun kohtaamme epävarmuutta, meissä aktivoituu asioita, mitkä eivät auta meitä toimimaan epävarmuudessa. Samalla tiedämme, ettei epävarmuutta pidä häivyttää kokonaan, vaan sitä tarvitaan uuden luomiseen. Epävarmuuden välttelyn sijaan meidän tulee rakentaa luottamusta konkreettisin teoin.

Koulutuksessa opit hyödyntämään systeemistä ajattelua omassa johtamistyössäsi. Harjoittelemme muokkaamaan organisaatiosi nykyisiä käytänteitä yhteistä tekemistä ja luottamusta vahvistaviksi. Koulutuksen sisällöissä painotetaan osallistujille tärkeitä johtamiskysymyksiä.

Paikka, aika ja sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin

1. Koulutuspäivä: (aamupäivä kello 9-12)
○ Syvennytään epävarmuudessa johtamisen ydinkysymyksiin
○ Tutustutaan systeemiseen ajatteluun ja johtamiseen
○ Suunnitellaan omassa johtamistyössä tehtävä kokeilu

2. Koulutuspäivä: (aamupäivä kello 9-12)
○ Tutustutaan systeemisen johtamisen työkaluihin
○ Harjoitellaan työkalujen käyttöä oman johtamistyön tukena

Johtamisen tukimateriaaliksi saat Systeemisen muutoksen johtamisoppaan.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 300 euroa (+alv 24%).
Voit ilmoittautua alustavasti kurssille osoitteeseen .
Lisätietoja: , p. 040 860 9240

Kouluttajat

Tomi Lamppula, organisaatiovalmentaja
Tomi on pitkän linjan asiantuntija johtamisen kehittämisessä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hänellä on taito syventää organisaatioiden oppimista sekä valmentaa yhteisöjä systeemisessä kokeilukulttuurissa.

Pekka Lavila, organisaatiovalmentaja
Pekalla on laaja kokemus yhteisen oppimisen edistämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä eri organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen osaamisensa ydintä ovat muutosjohtaminen, perustehtävän kirkastaminen ja monialaisen yhteistyön tukeminen.