Systeeminen johtaminen -perusteet

Työkaluja epävarmuudessa johtamiseen

Työelämän tuottavuuden kehitys on tuonut meille paljon hyvinvointia ja vaurautta.

Maailma on kuitenkin muuttunut monimutkaisemmaksi. Monimutkaisessa maailmassa tarvittavat johtamistaidot ovat täysin erilaisia, millä aiemmin on menestytty. Muodostunutta epävarmuutta paikataan liiallisella kontrollilla, joka lisää epäluottamusta, joka lisää edelleen epävarmuutta.

Noidankehää ei voi muuttaa hetkessä. Kun kohtaamme epävarmuutta, meissä aktivoituu asioita, mitkä eivät auta meitä toimimaan epävarmuudessa. Samalla tiedämme, ettei epävarmuutta pidä häivyttää kokonaan, vaan sitä tarvitaan uuden luomiseen. Epävarmuuden välttelyn sijaan meidän tulee rakentaa luottamusta konkreettisin teoin.

Koulutuksessa opit hyödyntämään systeemistä ajattelua omassa johtamistyössäsi. Harjoittelemme muokkaamaan organisaatiosi nykyisiä käytänteitä yhteistä tekemistä ja luottamusta vahvistaviksi. Koulutuksen sisällöissä painotetaan osallistujille tärkeitä johtamiskysymyksiä.

Paikka, aika ja sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin

1. Koulutuspäivä: (aamupäivä kello 9-12)
○ Syvennytään epävarmuudessa johtamisen ydinkysymyksiin
○ Tutustutaan systeemiseen ajatteluun ja johtamiseen
○ Suunnitellaan omassa johtamistyössä tehtävä kokeilu

2. Koulutuspäivä: (aamupäivä kello 9-12)
○ Tutustutaan systeemisen johtamisen työkaluihin
○ Harjoitellaan työkalujen käyttöä oman johtamistyön tukena

Johtamisen tukimateriaaliksi saat Systeemisen muutoksen johtamisoppaan.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 300 euroa (+alv 24%).
Voit ilmoittautua alustavasti kurssille osoitteeseen .
Lisätietoja: , p. 040 860 9240

Kouluttajat

Tomi Lamppula, organisaatiovalmentaja
Tomi on pitkän linjan asiantuntija johtamisen kehittämisessä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hänellä on taito syventää organisaatioiden oppimista sekä valmentaa yhteisöjä systeemisessä kokeilukulttuurissa.

Pekka Lavila, organisaatiovalmentaja
Pekalla on laaja kokemus yhteisen oppimisen edistämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä eri organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen osaamisensa ydintä ovat muutosjohtaminen, perustehtävän kirkastaminen ja monialaisen yhteistyön tukeminen.

Systeemisen johtamisen jatkokurssi

Hankehumpasta kokonaisuuden johtamiseen

Valmennuksessa harjoitellaan kirkastamaan organisaation toiminnan kokonaiskuva ja sen kehittämisen ydin. Käymme läpi esimerkkejä miten erilaisissa organisaatioissa ja hankkeissa toiminnan päämäärä ja siihen liittyvät keskeiset kysymykset tuodaan kaikkien yhteiseen dialogiin sekä miten strategiaa voi johtaa kokeilujen avulla. Sovellamme esimerkkejä osallistujien organisaatioihin ja hankkeisiin.

Kenelle

Toimitusjohtajat, liiketoimintajohtajat, Kehitysjohtajat, ohjelmajohtajat, hankejohtajat, hankepäälliköt, tuotepäälliköt

Paikka, aika ja sisältö

Sopimuksen mukaan.

1. Osio – Kokonaisuuden muodostaminen
○ Miten saamme hyödynnettyä kaikkien ajatuksia oman tavoitteemme edistämiseksi?
○ Miten voimme muodostaa meidän tavoitteen strategiset ydinkysymykset?

2. Osio – Yhdessä tekeminen
○ Miten yhdistää organisaatiossa jo olevat toimintastrategiat (esim. lean ja palvelumuotoilu) ja tekemiset (mm. hankkeet) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi?
○ Miten saada innostettua oikea ihmiset mukaan ja miten edistää asioita ketterästi?

3. Osio – Omasta toiminnasta oppiminen
○ Kokeillen kehittäminen ja kokeiluista oppiminen
○ Kokeilutoiminnan johtaminen ja oman toiminnan muuttaminen

Hinta ja ilmoittautuminen

Sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: , p. 040 860 9240.

Kouluttajat

Pekka Lavila, organisaatiovalmentaja
Pekalla on laaja kokemus yhteisen oppimisen edistämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä eri organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen osaamisensa ydintä ovat muutosjohtaminen, perustehtävän kirkastaminen ja monialaisen yhteistyön tukeminen.

Tomi Lamppula, organisaatiovalmentaja
Tomi on pitkän linjan asiantuntija johtamisen kehittämisessä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hänellä on taito syventää organisaatioiden oppimista sekä valmentaa yhteisöjä systeemisessä kokeilukulttuurissa.

Dialoginen johtoryhmä

Organisaatioiden toimintaan kohdistuu jatkuvasti eri suuntiin vetäviä muutospaineita, jotka haastavat niin johtajien kuin työntekijöiden hyvinvointia. Ei ole harvinaista että samaan aikaan on menossa kymmeniä erilaisia kehittämishankkeita. Toisaalta tiedetään, että kokemus kehittymisestä on yksi vahvimmista työn merkityksellisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Johtamisen tehtävä on auttaa työntekijöitä ja yhteisöä toimimaan paremmin. Miten ihmeessä se onnistuu systeemisessä maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen?

Valmennuksessa opitaan miten johtoryhmän työskentelystä voi tulla luova yhdessä oppimisen prosessi hyödyntäen systeemistä ajattelua, kokeiluilla kehittämistä ja dialogista vuorovaikutusta.

Kenelle

Valmennus on suunnattu johtoryhmille, jotka haluavat hyödyntää kaikkien johtoryhmän jäsenten ajattelua organisaation johtamisessa ja oppia johtamaan organisaatiota yhdessä.

Paikka, aika ja sisältö

Johtoryhmänne valitsema tilat/paikka tai Synesiksen kokoustilat.

Valmennus toteutetaan 3 x kolmen tunnin kertana:
○ Johtoryhmän yhteisen tavoitteen selkeyttäminen
○ Johtoryhmän jäsenten roolit, vastuut ja käytössä olevat resurssit
○ Toimivat kokouskäytännöt tehokkaan työskentelyn mahdollistajana
○ Dialogisuus johtoryhmän yhteisen ajattelun ja oppimisen työkaluna
○ Päätöksenteon kirkastaminen

Lisätietoja

, 050 583 9520

Systeemisen muutoksen johtaminen -perusteet / ryhmä 3

Työkaluja monialaisen yhteistyön johtamiseen

Lasten ja perheiden systeemisessä työssä korostuu asiakkaiden osallisuus oman elämänsä asiantuntijoina. Systeemisen työtavan ydinidean voi tiivistää lausepariin ”Tutkitaan kokonaisuutta, tehdään yhdessä”. Uudenlainen työn tekemisen tapa on kuitenkin ristiriidassa monien julkisia palveluita nykyään ohjaavien käytäntöjen kanssa. Tästä syystä systeemisen työn onnistuminen edellyttää uutta otetta ja osaamista johtajilta.

Koulutuksessa opit systeemisen muutoksen johtamisen perusteet. Käymme läpi tärkeimmät systeemisen muutoksen johtamisen osa-alueet ja opettelemme hyödyntämään systeemistä johtamista tukevia työkaluja. Koulutuksen sisällöissä painotetaan osallistujille tärkeitä johtamiskysymyksiä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti lapsien ja perheiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville esimiehille ja johtajille (sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi sekä järjestöt ja muut) mutta soveltuu myös muille.

Paikka, aika ja sisältö

Etäkoulutus (zoom). Sisältää läsnäkoulutusten tapaan ennakkotehtävät ja pienryhmissä työskentelyä.

1. Koulutuspäivä: 19.5.2020 kello 9-12.30
○ Syvennytään systeemisen muutoksen pääideoihin ja johtamisen eri osa-alueisiin
○ Suunnitellaan omassa johtamistyössä tehtävä systeeminen kokeilu

2. Koulutuspäivä: 2.6.2020 kello 9-12.30
○ Tutustutaan systeemisen johtamisen työkaluihin
○ Harjoitellaan työkalujen käyttöä oman johtamistyön tukena

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 250 euroa (+alv 24%).
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä osoitteeseen .
Lisätietoja: , p. 040 860 9240.

Johtamisen tukimateriaaliksi saat Systeemisen muutoksen johtamisoppaan.

Kouluttajat

Pekka Lavila, organisaatiovalmentaja
Pekalla on laaja kokemus yhteisen oppimisen edistämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä eri organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen osaamisensa ydintä ovat muutosjohtaminen, perustehtävän kirkastaminen ja monialaisen yhteistyön tukeminen.

Olli-Pekka Ahtiainen, kouluttaja ja työnohjaaja
Olli-Pekka on dialogisen työnohjauksen ja kouluttamisen kokenut ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus dialogisuuden soveltamisesta johtamisessa, työnohjauksessa, työyhteisöjen ja verkostojen kehittämisessä ja koulutuksessa. Lisäksi hän valmentaa monia esimiehiä asiantuntijatyön eri alueilla.